Airbnb gør kvinder stærkere.

Airbnb gør kvinder stærkere

At dele sit hjem giver økonomiske, sociale og professionelle fordele for kvindelige værter i hele verden. Det viser en undersøgelse fra Airbnb i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag.

Airbnb er ikke nogen mirakelkur for de mange barrierer, kvinder kan møde på arbejdsmarkedet rundt omkring i verden. Men som platform åbner Airbnb dørene til et fællesskab, hvor en stor og hastigt voksende gruppe af kvinder netværker og skaber nye kontakter til gæster, hinanden og deres lokalområder.

Faktisk har Airbnb længe været drevet af et verdensomspændende fællesskab af kvindelige værter, og historisk set har antallet af kvindelige værter altid været højere end antallet af mandlige værter. Også i Danmark udgør kvinderne den største andel af værter i Danmark med 58 procent.

På Airbnb udgør kvinder 50 procent af Experience-værterne, og 55 procent kvindelige værter på Airbnb udlejer deres boliger verden over. I New Zealand udgør kvinderne på Airbnb 70 procent, i Sydafrika 63 procent og i Filippinerne 61 procent. Særligt i udviklingslande gør indtægten fra Airbnb en betydningsfuld forskel. En rapport fra Airbnb sidste år, viser at den typiske kvindelige vært i Kenya tjener nok til at dække over en tredjedel af de årlige husstandsudgifter. I Indien dækker indtægterne fra Airbnb i gennemsnit 31 procent af husstandsudgifterne og i Marokko 20 procent.

En stor del af indtjeningen fra Airbnb bruges som supplement til anden indkomst, men Airbnbs research viser, at indtjeningen også er af afgørende betydning for nye iværksættere. På globalt plan vurderes det, at flere end 50.000 kvinder i hele verden bruger indtjeningen fra Airbnb til at blive selvstændige, til at lancere en virksomhed eller som direkte investeringskapital til en nyetableret virksomhed.

 

Fakta

  • 22.600 danske kvinder udlejer via Airbnb
  • Med 58 procent udgør kvinder den største andel af værter i Danmark
  • Danske kvinders gennemsnitlige indtjening fra Airbnb udgør cirka 13.000 DKK om året

Airbnb samarbejder med følgende hjælpeorganisationer verden over, der støtter kvindelige iværksættere

  • The Self Employed Women’s Association of India (SEWA) – en af Indiens største kvindelige fagforeninger, der fremmer kvinders muligheder for bedre levevilkår i Indiens landområder.
  • Vital Voices støtter kvindelige iværksættere, der ønsker at rejse ud for at skabe nye netværk og forretningsmuligheder.
  • Airbnb har tidligere samarbejdet med Open Africa for at styrke kvinder fra Afrikas landområder på vestkysten.
  • Airbnb kvindernes internationale kampdag familiernes rejsemagasin